fbpx

Tüm bilgisayar kullanıcılarının bilmesi gereken kısa yol tuşları vardır. Özellikle bu kısa yol tuşalrının kullanımı hem zamandan tasarruf sağlarken aynı zamanda elinizin klavye hızını da arttıracak türden. İşte bilgi gibi bilgi olan Windows kısa yol tuşları ve tüm bilgisayar kısa yol tuşları…

Klavye kısa yol tuşlar

 • F1 = Yardımı görüntüle
 • F2 = Seçili dosyayı yeniden adlandır
 • F3 = Bir dosyayı ya da dizini arar
 • F4 = Dosya Gezgini’nde adres çubuğu listesini gösterir
 • F5 = Önde çalışan pencereyi yeniler
 • F6 = Bir penceredeki ya da masaüstündeki öğeler arasında geçiş yapar
 • F10 = Dosya Gezgini’nde harf kısayollarını gösterir
 • ALT + F4 = Önde çalışan programı kapatır
 • ALT + ESC = Çalışan programları açılma sıralarına göre öne çıkarır
 • ALT + Altı çizili harf = Önde çalışan uygulamada harf kısayollarını gösterir.
 • ALT + Enter = Seçili dosyanın özelliklerini gösterir
 • ALT + Space = Önde çalışan pencerenin kısayol menüsünü gösterir.
 • ALT + Sol ok tuşu = Bir önceki sekmeye geri döner
 • ALT + Sağ ok tuşu = Bir sonraki sekmeye geri döner
 • ALT + Page Up = Bir sayfa boyu yukarı çıkar
 • ALT + Page Down = Bir sayfa boyu aşağı iner
 • ALT + TAB = Açık uygulamaları listeler
 • CTRL + F4 = Önde çalışan uygulamayı kapatır
 • CTRL + = Önde çalışan sayfadaki tüm öğeleri seçer
 • CTRL + ya da CTRL + Insert = Seçili öğeyi kopyalar
 • CTRL + ya da Delete = Seçili dosyayı Geri Dönüşüm Kutusu’na gönderir
 • CTRL + = Seçili sayfayı yeniler
 • CTRL + ya da Shift + Insert = Kopyalanmış öğeyi yapıştırır
 • CTRL + = Seçili öğeyi keser
 • CTRL + = Bir işlemi geri alır
 • CTRL + = Geri alınan işlemi yeniden yapar
 • CTRL + artı işareti (+) ya da CTRL + eksi işareti () = Çok sayıda dosya incelerken yakınlaştırır ya da uzaklaştırır
 • CTRL + Fare kaydırma tuşu = Dosya Gezgini ve masaüstünde bulunan simgelerin boyutunu ayarlar
 • CTRL + Sağ ok tuşu = İmleci bir sonraki kelimenin başına taşır
 • CTRL + Sol ok tuşu = İmleci bir önceki kelimenin başına taşır
 • CTRL + Aşağı ok tuşu = İmleci bir sonraki paragrafın başına taşır
 • CTRL + Üst ok tuşu = İmleci bir önceki paragrafın başına taşır
 • CTRL + ALT + TAB = Açık uygulama ekranını uygulama seçene kadar açık tutar
 • CTRL + Ok tuşları + Space = Bir pencerede ya da masaüstüne birden çok öğe seçer
 • CTRL + Shift + Ok tuşları = Bir metinde bulunan bir bloğu seçer
 • CTRL + ESC = Başlat ekranını açar
 • CTRL + Shift + ESC = Görev Yöneticisi’ni açar
 • CTRL + Shift = Klavye düzenini değiştirir (Birden fazla klavye düzeni varsa)
 • Shift + F10 = Önce çalışan uygulamanın kısayol menüsünü gösterir
 • Shift + Delete = Seçili öğeyi kalıcı olarak siler (Geri Dönüşüm Kutusu’na yollamaz)

Windows kısayol tuşları

 • Windows tuşu = Başlat menüsünü açar ya da kapar
 • Windows tuşu + F1 = Yardım Alın sayfasına yönlendirir
 • Windows tuşu + = Gizli simgeler menüsünü seçili hâle getirir
 • Windows tuşu + = Charms sekmesini açar (Windows 10 hariç)
 • Windows tuşu + = Masaüstünü gösterir ya da gizler
 • Windows tuşu + = Dosya Gezgini’ni açar
 • Windows tuşu + = Charms sekmesinde Arama bölümünü açar (Windows 10 hariç)
 • Windows tuşu + = Charms sekmesinde Paylaş bölümünü açar (Windows 10 hariç)
 • Windows tuşu + = Charms sekmesinde Ayarlar bölümünü açar (Windows 10 hariç)
 • Windows tuşu + = Charms sekmesinde Cihazlar bölümünü açar (Windows 10 hariç)
 • Windows tuşu + = Bilgisayarı kilitler ya da kullanıcı değiştirme ekranını açar
 • Windows tuşu + = Tüm pencereleri küçültür
 • Windows tuşu + = Yansıtma seçeneklerini sıralar
 • Windows tuşu + = Çalıştır’ı açar
 • Windows tuşu + = Başlat menüsünün Arama bölümünü açar
 • Windows tuşu + = Görev Çubuğu’ndaki simgeler arasında gezinti sağlar
 • Windows tuşu + = Erişim Kolaylığı Merkezi’ni açar
 • Windows tuşu + = Kopyalama geçmişini açar
 • Windows tuşu + = Kalem’i açar
 • Windows tuşu + = Hızlı Bağlantı menüsünü açar
 • Windows tuşu + = Bir uyygulamada tam ekran modunda kullanılabilen komutları gösterir
 • Windows tuşu + virgül işareti (,) = Basıldığı sürece masaüstünü gösterir
 • Windows tuşu + Pause = Sistem özelliklerini gösterir
 • Windows tuşu + CTRL + = Bilgisayar Bul’u açar
 • Windows tuşu + Shift + = Masaüstünde simge durumuna küçültülmüş pencereleri geri yükler
 • Windows tuşu + Numara tuşları = Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamaları sırasına göre açar
 • Windows tuşu + Shift + Sayı tuşları =Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamaların yeni bir penceresini açar
 • Windows tuşu + CTRL + Sayı tuşları = Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamaların son etkin penceresini açar
 • Windows tuşu + ALT + Sayı tuşları = Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamaların Atlama Listesi’ni açar
 • Windows tuşu + CTRL + Shift + Sayı tuşları = Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamayı yönetici olarak çalıştırır
 • Windows tuşu + = Son kullanılan uygulamaları listeler
 • Windows tuşu + CTRL + TAB = Son kullanılan uygulamalar arasında gezinir
 • Windows tuşu + Shift + TAB = Son kullanılan uygulamalar arasında ters istikamette gezinir
 • Windows tuşu + CTRL + = Bildirim gönderen uygulamaya geçer
 • Windows tuşu + Yukarı ok tuşu = Önde çalışan pencereyi büyütür
 • Windows tuşu + Aşağı ok tuşu = Önde çalışan pencereyi küçültür
 • Windows tuşu + Sol ok tuşu = Önde çalışan pencereyi sol tarafta büyütür
 • Windows tuşu + Sağ ok tuşu = Önde çalışan pencereyi sağ tarafta büyütür
 • Windows tuşu + Home = Aktif olan masaüstü hariç bütün masaüstlerini küçültür
 • Windows tuşu + Shift + Yukarı ok tuşu = Masaüstü penceresini ekranın üstüne ve altına uzatır
 • Windows tuşu + Shift + Aşağı ok tuşu = Genişliği koruyarak etkin masaüstü pencerelerini önceki boyut ve simge durumuna küçültür
 • Windows tuşu + Shift + Sol ok tuşu = Önde çalışan uygulamayı sol taraftaki monitöre taşır
 • Windows tuşu + Shift + Sağ ok tuşu = Önde çalışan uygulamayı sağ taraftaki monitöre taşır
 • Windows tuşu + Space = Giriş dili ve klavye düzenini değiştirir (Birden fazla varsa)
 • Windows tuşu + CTRL + Space = Bir önceki seçili giriş ve klavye düzenine geçer
 • Windows tuşu + Enter = Ekran Okuyucusu’nu açar
 • Windows tuşu + bölme işareti (/) = IME yeniden dönüşümünü başlatır
 • Windows tuşu + CTRL + = Omuza dokunmaları açar
 • Windows tuşu + CTRL + Shift + = Bilgisayarı boş veya siyah ekrandan uyandırır
 • Windows tuşu + artı işareti (+) = Büyüteç’i açar
 • Windows tuşu + artı işareti (+) ya da Windows tuşu + eksi işareti () = Büyüteç’in yakınlaştırmasını ayarlar
 • Windows tuşu + ESC = Büyüteç’i kapatır

 • F1 = Yardım’ı açar
 • F4 = Aktif listedeki öğeleri gösterir
 • CTRL + TAB = Sekmeler arasında ileri gider
 • CTRL + Shift + TAB = Sekmeler arasında geri gider
 • CTRL + Numara tuşları = Basılan numaralı sekmeye gider
 • TAB = Seçenekler arasında ileri gider
 • Shift + TAB = Seçenekler arasında geri gider
 • ALT + Altı çizili tuş = Önde çalışan iletişim kutusunda harf kısayollarını gösterir
 • Space = Aktif olan kutucuğu seçer ya da seçimini kaldırır
 • Backspace = “Farklı Kaydet” veya “Aç” iletişim kutusunda seçili olan klasörü bir üst düzeyde açar
 • Ok tuşları = Etkin seçenek bir seçenek grubuysa düğmeleri seçer

 • ALT + = Adres çubuğunu seçer
 • CTRL + = Arama kutusunu seçer
 • CTRL + = Arama kutusunu seçer
 • CTRL + = Yeni bir pencere açar
 • CTRL + = Etkin pencereyi kapatır
 • CTRL + Fare kaydırma tuşu = Dosya ve klasör simgelerinin boyutunu ve görünümünü değiştirir
 • CTRL + Shift + = Tüm klasörleri seçili klasörün üzerinde görüntüler
 • CTRL + Shift + = Yeni klasör oluşturur
 • Num Lock + yıldız işareti (*) = Tüm klasörleri seçili klasörün altında görüntüler
 • Num Lock + artı işareti (+) = Seçili klasörün içeriğini görüntüler
 • Num Lock + eksi işareti () = Seçili klasörü daraltır
 • ALT + = Önizleme panelini görüntüler
 • ALT + Enter = Seçili öğenin özellikler kutusunu açar
 • ALT + Sağ ok = Sonraki klasörü görüntüler
 • ALT+ Yukarı ok = Klasörün içinde bulunduğu klasörü görüntüler
 • ALT + Sol ok = Önceki klasörü görüntüler
 • Backspace = Önceki klasörü görüntüler
 • Sağ ok = Geçerli seçimi gösterir ya da ilk alt klasörü seçer
 • Sol ok = Geçerli seçimi daraltır ya da klasörün içinde bulunduğu klasörü gösterir
 • End = Etkin pencerenin en altını görüntüler
 • Home = Etkin pencerenin en üstünü görüntüler
 • F11 = Etkin pencerenin ekranı kaplamasını sağlar ya da etkin pencereyi simge durumuna küçültür

[zombify_post]


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

Muhbir

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

five × two =